Wstępna ocena jakości powietrza za lata 1996-2000


Wstępną ocenę jakości powietrza wykonano w oparciu o art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. Ocena ta ma na celu zgromadzenie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze stref w zakresie umożliwiającym:
  • dokonanie klasyfikacji stref pod kątem zaplanowania potrzeb finansowych, związanych z utworzeniem systemu ocen bieżących zgodnego z wymaganiami UE,
  • wstępne wskazanie obszarów gdzie wartości graniczne są przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
  • uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze stref.
Klasyfikację stref na podstawie oceny wstępnej wykonano według założeń:
  • klasa I - strefa, na obszarze której poziom stężenia substancji zanieczyszczającej jest wyższy od górnego progu oszacowania; wymagane jest w tej strefie prowadzenie pomiarów wysokiej jakości (np. ciągłe manualne lub automatyczne),
  • klasa II - strefa, na obszarze której poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania; wystarczające w takiej strefie jest prowadzenie pomiarów manualnych, wspomagane innymi technikami pomiarowymi,
  • klasa IIIb - strefa, na obszarze której poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania; wystarczające są metody szacowania, pomiary wskaźnikowe lub modelowanie matematyczne.

Wyniki klasyfikacji stref na terenie województwa opolskiego za lata 1996-2000
Strefa Ochrona zdrowia Ochrona roślin
SO2 NO2 PM10 Pb benzen CO O3 SO2 NOx O3
Powiat brzeski I I I III b III b III b I II III b I
Powiat głubczycki II III b I III b III b III b I II III b I
Powiat kędz.-kozielski I I I III b I III b I I II I
Powiat kluczborski III b III b I III b III b III b I II III b I
Powiat krapkowicki I III b I III b III b III b I II III b I
Powiat namysłowski III b III b I III b III b III b I II III b I
Powiat nyski II II I III b III b III b I II III b I
Powiat oleski II III b I III b III b III b I II III b I
Powiat m. Opole I I I III b II III b I -1) -1) -1)
Powiat opolski z. II III b I III b III b III b I II III b I
Powiat prudnicki III b III b I III b III b III b I II III b I
Powiat strzelecki II III b I III b III b III b I I III b I
1) nie klasyfikuje sięAutor: Anna Ciepły
Wprowadził: Barbara Barańska
Kontakt: B.Baranska@opole.pios.gov.pl
Data: 2006-08-09 11:19:38