Logo GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Monitoringu Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu
45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42
e-mail: rwmsopole@gios.gov.pl

Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Opolu tel. 77 402 11 69
Informacja o aktualnym stanie jakości powietrza na wybranym obszarze (tło substancji) tel. 77 453 99 06 wew. 221
Informacje w zakresie monitoringu powietrza tel. 77 453 99 06 wew. 230
Informacje w zakresie monitoringu wód tel. 77 453 99 06 wew. 224
Informacje w zakresie monitoringu hałasu i PEM tel. 77 453 99 06 wew. 223

Wolne stanowiska pracy w RWMŚ w Opolu

Najświeższe opracowania