Zdjęcie Inspektoratu
Siedziba Inspektoratu

Działalność


Zadania Wydziału Budżetu i  Finansów
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu

  Zadania Wydziału Budżetu i Finansów

   

  1.      prowadzenie całokształtu spraw finansowo-księgowych związanych z działalnością wojewódzkiego inspektoratu jako jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

  a.       opracowywanie i realizacja planu finansowego,

  b.      prowadzenie rachunkowości wojewódzkiego inspektoratu,

  c.       dokonywanie okresowych analiz realizacji dochodów i wydatków oraz podejmowanie działań niezbędnych w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości,

  d.      sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz statystycznych w zakresie objętym działalnością komórki organizacyjnej;

  2.      przygotowanie, w oparciu o przepisy prawne, niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Wojewódzkiego Inspektoratu;

  3.      prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu oraz wykonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym;

  4.      redystrybucja wpływów z tytułu kar pieniężnych wymierzanych za naruszenie warunków korzystania ze środowiska;

  5.      prowadzenie ewidencji księgowej środków wydatkowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

  6.      załatwianie całości spraw związanych z obsługą bankową Wojewódzkiego Inspektoratu;

  7.      współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.Autor: Dorota Barabasz
Wprowadził: K. Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2011-11-17 13:08:41