Zdjęcie Inspektoratu
Siedziba Inspektoratu

Działalność


Zadania Wydziału Budżetu, Finansów
i Egzekucji Należności Pieniężnych

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu

 1. prowadzenie całokształtu spraw finansowo-księgowych związanych z działalnością wojewódzkiego inspektoratu jako jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
  1. opracowywanie i realizacja planów finansowych,
  2. prowadzenie rachunkowości wojewódzkiego inspektoratu,
  3. dokonywanie okresowych analiz realizacji wydatków oraz podejmowanie działań niezbędnych w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości,
  4. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań,
 2. prowadzenie nadzoru i kontroli przebiegu działań inwentaryzacyjnych,
 3. prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych,
 4. redystrybucja wpływów z tytułu kar i windykacja należności funduszy ochrony środowiska,
 5. prowadzenie obsługi kasowej,
 6. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP,
 7. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.


Autor: Dorota Barabasz
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2011-11-17 13:08:41
Rejestr zmian