Zdjęcie Inspektoratu
Siedziba Inspektoratu

Działalność


Z regulaminu WIOŚ w Opolu

Zadania Wydziału Budżetu, Finansów
i Egzekucji Należności Pieniężnych

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu

  1. prowadzenie całokształtu spraw finansowych związanych z działalnością wojewódzkiego inspektoratu jako jednostki budżetowej, a w szczególności:
    1. opracowywanie i realizacja planu finansowego,
    2. prowadzenie rachunkowości wojewódzkiego inspektoratu,
    3. dokonywanie okresowych analiz realizacji wydatków oraz podejmowanie działań niezbędnych do likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości,
    4. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań,
  2. przygotowywanie - w oparciu o ustalone przepisy prawne niezbędnych dokumentów uruchamiających działania inwentaryzacyjne majątku wojewódzkiego inspektoratu oraz prowadzenie nadzoru i kontroli przebiegu tych działań.


Autor: Dorota Barabasz
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2006-08-09 12:05:21