Petycje 2020

Lp Data złożenia petycji Petycja (skan) Podmiot wnoszący petycję* Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 22.07.2020 Petycja w sprawie podjęcia działań kontrolnych względem przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe Podmiot zanonimizowany.

1. Udzielono odpowiedzi stronie wnoszącej petycję

2. Wysłano wystąpienie do Urzędu Miasta Opola

         

* – Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana (tylko w przypadku wyrażenia zgody)Autor: Krzysztof Gaworski
Wprowadził: Marcin Dzikowicz
Kontakt: M.Dzikowicz@opole.pios.gov.pl
Data: 2020-08-17 13:10:52