Zdjęcie Inspektoratu
Siedziba Inspektoratu

Działalność


W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu został powołany Koordynator do Spraw Dostępności – Pani Grażyna Majcherek.

 

Dane kontaktowe:
Telefon 77/ 453 00 69
adres e-mail – koordynator.dostepnosci@opole.pios.gov.pl

 

Do zadań koordynatora należy realizacja zadań wynikająca z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępności do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu;
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. Monitorowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. Przedstawianie Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizacji zadań.

 Autor: Krzysztof Gaworski
Wprowadził: Marcin Dzikowicz
Kontakt: M.Dzikowicz@opole.pios.gov.pl
Data: 2020-04-07 13:50:34