Współpraca z klientem

Klientami Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu są:

  • Wydział Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie działalności kontrolnej, zgłaszanych interwencji oraz poważnych awarii przemysłowych,
  • Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie monitoringu środowiska.

Laboratorium deklaruje współpracę z klientem na wszystkich etapach kontaktów obejmującą:

  • zachowanie bezstronności, poufności, niezależności w zakresie oceny wyników badań,
  • pełną odpowiedzialność za jakość badań,
  • uzgadnianie metod badawczych w zakresie nie naruszającym zasad dobrej praktyki profesjonalnej i akredytacji,
  • konsultowanie spraw niejasnych przed przystąpieniem do badań,
  • przestrzeganie praw własności,
  • możliwość uczestnictwa klienta w badaniach,
  • powiadamianie o nieprawidłowościach wpływających na wiarygodność wyników badań,
  • załatwianie reklamacji zgodnie z udokumentowaną polityką i procedurą reklamacji.

Od 1 stycznia 2015 roku, Laboratorium WIOŚ w Opolu ze względów organizacyjno-technicznych nie wykonuje oznaczeń dla klientów zewnętrznych.Autor: Grażyna Gocka
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2016-09-16 13:08:17
Rejestr zmian