Metody badań

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu stosuje odpowiednie, zwalidowane i spełniające wymagania klientów, metody badań i pomiarów oraz pobierania próbek dla wszystkich badań objętych zakresem swojej działalności.

Laboratorium preferuje metody opublikowane w normach krajowych, międzynarodowych, regionalnych lub zarządzeniach, na bieżąco śledzi zmiany w normach i ich aktualizację w trakcie przeglądania czasopism i wydawnictw normalizacyjnych i stosuje ostatnie ważne wydanie normy chyba, że jest to niewłaściwe i niemożliwe.

Metody stosowane w Laboratorium poddane zostały procesowi walidacji. Walidacja norm i procedur badawczych polega między innymi na określeniu i sprawdzeniu następujących m.in. parametrów:

  • granicy wykrywalności i oznaczalności metody,
  • powtarzalności i odtwarzalności metody,
  • niepewności metody,
  • badanie odzysku,
  • kontrola jakości.
Podstawową zasadą pracy Laboratorium jest wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 celem osiągnięcia odpowiedniego poziomu wiarygodności wykonywanych badań.Autor: Grażyna Gocka
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2016-09-16 12:59:12
Rejestr zmian