Zakres badań

Laboratorium stosuje szerokie spektrum klasycznych i nowoczesnych technik badawczych. Zakres wykonywanych badań obejmuje:

  • kilkadziesiąt wskaźników z zakresu analizy wagowej, elektrochemicznej, spektrofotometrycznej, miareczkowej,
  • badania biologiczne i mikrobiologiczne,
  • badania metali przy wykorzystaniu techniki ICP-MS, AAS, ASF
  • badania anionów przy wykorzystaniu chromatografii jonowej,
  • badania związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej i cieczowej,
  • pomiary ciągłe zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w stałych stacjach pomiarowych monitoringu powietrza,
  • pomiary natężenia hałasu i pól elektromagnetycznych.
Szczegółowy zakres badań objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji, wykonywanych przez CLB Oddział w Opolu, dostępny jest na stronie internetowej PCA.

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

Klientami CLB Oddział w Opolu są:
  • Wydział Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie działalności kontrolnej i zgłaszanych interwencji oraz poważnych awarii przemysłowych,
  • Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w zakresie monitoringu środowiska.
CLB Oddział w Opolu nie wykonuje oznaczeń dla klientów zewnętrznych.Autor: Teresa Gąsiorowska
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@gios.gov.pl
Data: 2021-08-06 11:03:29