KOMUNIKAT
Zmiany w zakresie właściwości organu, do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu przypomina, że od dnia 25.10.2019 roku:

  • wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122 a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj.: pomiarów wykonanych bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne oraz wykonanych w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie),

należy przekazywać, zgodnie z brzmieniem art. 122 a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w postaci elektronicznej do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym sprawozdania z przedmiotowych pomiarów należy kierować do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na adres:

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
e-mail: poczta@opole.pios.gov.pl
e-puap: /4dweg163m4/ESP
Komunikat

KOMUNIKAT
Zmiany w zakresie właściwości organu, do którego należy przekazywać wyniki hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu przypomina, że od dnia 01.01.2019 roku:

  • wyniki pomiarów hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska, o których mowa w art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. pomiarów okresowych, ciągłych oraz pomiarów wykonywanych w związku z przebudową drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, zmieniającej w istotny sposób warunki eksploatacji),

należy przekazywać, zgodnie z brzmieniem art. 177 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym sprawozdania z przedmiotowych pomiarów należy kierować do właściwego miejscowo Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ na adres:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu
Departamentu Monitoringu Środowiska
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42