Logo WIOŚ Panorama1 Panorama2

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu został powołany Koordynator do Spraw Dostępności – Pani Grażyna Majcherek.   

 

Dane kontaktowe :

Telefon: 77/ 453 00 69

adres e-mail – koordynator.dostepnosci@opole.pios.gov.pl

 

Do zadań koordynatora należy realizacja zadań wynikająca z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w szczególności:

1)    Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępności do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska w Opolu;

 

2)    Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

        zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

 

3)     Monitorowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w
 zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

 

4)    Przedstawianie Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska bieżących

        informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizacji zadań.

 Autor: K.Gaworski
Wprowadził: Marcin Dzikowicz
Kontakt: M.Dzikowicz@opole.pios.gov.pl
Data: 2020-04-07 13:50:34